Declarație de Confidențialitate

Platforma Piața Publică

Platforma Piața Publică este proprietatea Expert Network Services SRL, o companie înregistrată în România, cu adresa în Strada Barbu Lăutaru nr. 11, Iași 700399, România – office@piatapublica.ro
Politica de Confidențialitate a fost creată pentru a demonstra angajamentul nostru ferm cu privire la drepturile membrilor/utilizatorilor pentru confidențialitate și protejarea datelor acestora. Piața Publică procesează datele personale ale membrilor/utilizatorilor cu atenție rezonabilă pentru protecția acestora în conformitate cu această Declarație de Confidențialitate și respectând legislația Română și Europeană cu privire la protecția datelor personale.
Această Declarație de Confidențialitate este parte a Termenilor și Condițiilor generale Piața Publică și trebuie citită cu atenție luând astfel cunoștință de tot conținutul. Declarația de Confidențialitate Specifică drepturile membrilor/utilizatori și explică cum le pot exercita. Orice utilizare a acestei platforme implică acceptarea întregii Declarații de Confidențialitate

Tipuri de informații personale pe care le colectăm

Informație publică încărcată de membri/utilizatori: informație de pe contul tău de utilizator, poze, date de contact, mesaje trimise către alți utilizatori.
Informație privată încărcată de membri/utilizatori: setări și informații administrative precum numele, prenumele, date de contact, date de identificare, contul de utilizator și parola, setările membrilor/utilizatorilor.
Istoric si activitate: ora, data tuturor paginilor sau opțiunilor Piața Publică pe care le-au vizitat, utilizat etc. membrii/utilizatorii, căutările pe care le realizează membrii/utilizatorii pe website, informații tehnice cu privire la browser-ul de internet și calculator.
În timpul înregistrării (și după), membrii/utilizatorii pot furniza informații cu privire la numele acestora, date de identificare, adrese de e-mail, data de naștere, locația și anumite detalii și date cu caracter personal cu privire la propria persoană.

Ce facem cu datele tale personale

Le folosim pentru a:
Publica informațiile pe care membrii/utilizatorii intenționează sa le facă publice, in conformitate cu condițiile specificate in setările membrilor/utilizatori.
A permite membrilor/utilizatori să folosească in mod corect platforma Piața Publică.
Administrarea generala a membrilor/utilizatorilor.
Trimitem comunicări membrilor/utilizatori despre Piața Publică, precum și despre alte produse și servicii ale noastre.
Investigăm fraude și violări ale Codului de Conduită.
A genera statistici despre platformă și membri/utilizatori, pentru a îmbunătăți platforma Piața Publică și pentru a transmite informații statistice părților terțe.
Transmitem membrilor/utilizatori email-uri cu notificări despre Piața Publică, mesaje si notificări in scopuri legate de platformă.
Membrii/utilizatorii, înregistrându-se pe platformă, confirmă și sunt de acord că datele de profil și alte informații pe care le furnizează, inclusiv informații personale, să poată fi accesate de administratorii Piața Publică, indiferent de locația acestora.

Cum sunt datele tale personale transmise părților terțe

Terțe persoane pot accesa toată informația care este făcută publică pe Piața Publică de membri/utilizatori.
Adresa de e-mail a membrilor/utilizatori nu este niciodată transmisa de Piața Publică către părți terțe.
Informații statistice sau anonime despre membri/utilizatori Piața Publică pot fi dezvăluite pentru scopuri promoționale sau de marketing. În aceste situații, nu dezvăluim niciodată informații care pot fi folosite pentru identificarea ta personală.
Niciodată Piața Publică nu transmite către terțe părți datele tale personale decât dacă membrii/utilizatorii își exprimă în mod expres acordul/permisiunea într-un mod explicit. Piața Publică poate, în schimb, să permită accesul la datele tale, când aceste informații sunt solicitate de către autoritățile legale sau pentru a-ți proteja drepturile.

Termen de păstrare și locație

Piața Publică aplică următorii termeni de stocare a datelor:
Informațiile încărcate de membri/utilizatori sunt stocate pe o perioadă de 60 luni după ce membrii/utilizatorii șterg această informație sau închid/încetează contul. Membrii/utilizatorii pot oricând să își dezactiveze/șteargă contul de utilizator Piața Publică.
Istoricul și activitățile membrilor/utilizatorilor vor fi stocate pe durata existenței contului de utilizator.
Datele tale personale pot fi stocate și într-o altă țară în cadrul Uniunii Europene.

Controlul parolei membrilor/utilizatorilor

Membrii/utilizatorii nu trebuie să facă cunoscuta parola acestora niciunei terțe persoane sau sa o transmită altcuiva. Obligația membrilor/utilizatorilor de a-si păstra parola in siguranță este responsabilitatea acestora.
Daca parola membrilor/utilizatorilor a fost dezvăluită sau furata, membrii/utilizatorii au obligația de a o schimba imediat. Prin prezenta rugam membrii/utilizatorii sa informeze Piața Publică cu privire la orice încălcare de confidențialitate sau abuz asupra datelor de conectare prin trimiterea unui e-mail către Piața Publică.
Piața Publică recomanda membrilor/utilizatorilor să își schimbe in mod periodic parola. Alegerea unei parole sigure va reduce riscul accesului neautorizat la contul membrilor/utilizatorilor.

Drepturile membrilor/utilizatorilor

Membrii/utilizatorii au acces gratuit la datele lor personale și le pot corecta, modifica sau cere sa fie corectate, unde e cazul oricând. Piața Publică solicită membrilor/utilizatori sa actualizeze prompt datele despre aceștia daca aceste date suferă modificări.
Membrii/utilizatori au dreptul sa se opună utilizării datelor personale in scopuri de marketing direct.

Măsuri de siguranță

Măsurile de siguranță stabilite pe Piața Publică previn pierderea, utilizarea necorespunzătoare si alterarea informațiilor aflate sub controlul nostru. Piața Publică efectuează eforturi la standarde extreme de ridicate pentru a menține in siguranță confidențialitatea informațiilor membrilor/utilizatorilor. Chiar daca "siguranța perfecta" nu exista pe Internet, experții noștri tehnici din cadrul Piața Publică fac tot posibilul sa asigure siguranța ta online, la nivelul celor mai înalte standard in domeniu.

Contactele membrilor/utilizatorilor

Piața Publică nu comercializează adrese de email si nu le utilizează pentru trimiterea altor tipuri de comunicări in afara celor acceptate de membri/utilizatori.

Modificări pentru această Declarație de Confidențialitate

Piața Publică își rezerva dreptul de a modifica aceasta Declarație de Confidențialitate oricând. Orice modificare a acestei Declarații de Confidențialitate va fi postata pe această platformă astfel încât membrii/utilizatorii sa fie mereu la curent cu informațiile pe care le colectam, cum le folosim si in ce circumstanțe le dezvăluim.
Versiunile modificate ale acordului de confidențialitate intra in vigoare imediat de la publicarea lor pe site-ul web.
Aceasta Declarație de Confidențialitate si accesarea platformei Piața Publică, implica acordul expres al membrilor/utilizatorilor, cu privire la acceptarea prevederilor stipulate